Полидевк

гр. “побиращ всичко”
  1. мит. Единият от двамата братя диоскури, синовете на Леда и братя на хубавата Елена.
  2. Епитет на бога на подземния свят Аид (Хадес, Аидоней, Плутон).