политика

гр. “изкуство да се управлява държава”
  1. Дейност на държавната власт в областта на вътрешното управление и международните отношения.
  2. Съвкупност от народни начала за дейност на държавни и обществени организации, партия, класа и пр.
  3. Общият характер, отличителните черти на една дейност.
  4. Събития и въпроси от вътрешния и международния живот.
  5. прен. Хитрост, пресметливо отношение с хората; ласкателство, угодничество.