полемика

  1. Спор или обсъждане на някой въпрос.