пеналогия

лат. “глоба, наказание” -логия
  1. юр. Наука за наказанието и неговото изпълнение.