плимътски братя

собств. Plymouth, Англия
  1. рел. Християнско движение, официално оформило се през 1831 г., чиито последователи обръщат особено внимание върху библейските пророчества и второто пришествие на Христос, отричат необходимостта от съществуването на отделно съсловие свещеници и извършват активна мисионерска дейност.