плутокрация

гр. “богатство” “сила”
  1. полит. Държавен строй, при който управлява група от най-богатите представители на господстващата класа.