плурализъм

лат. “множествен” -изъм
  1. Концепция, противоположна на монизма, според която всичко съществуващо се състои от можество равнозначни, изолирани същности, които не могат да се сведат до едно ново начало.
  2. Идеалистическо учение, според което в основата на света стоят множество самостоятелни духовни същности.
  3. полит. Наличие на разнообразие, множественост в обществено-икономическия и политически живот.