плерома

гр. “пълнота”
  1. Отвъдният, “истинският” свят.