плебисцит

лат. “народно решение”
  1. ист. В древен Рим — гласуване на закона от плебейските триби.
  2. полит. Всенародно гласуване за решаване на особено важни въпроси от държавния живот; референдум.