платонизъм

собств. Plato, (427—347 пр. Хр.)
  1. Учение на древногръцкия философ Платон, който развива идеите на Сократ и твърди, че има два свята — свят на идеите и вторичен, материален свят, който е отражение на света на идеите; което противопоставя реалния свят на нещата мистическия свят на идеите.