пиронизъм

собств. Pirronе (ІV в. пр. Хр.)
  1. Учение на древногръцкия философ скептик Пирон, който отрича възможността да се познае истината и затова препоръчва хората да се въздържат от даване на оценки и вземане на решения.