пиетизъм

  1. рел. Протестантско религиозно течение в Германия от края на ХVІІ в., което издига в култ нравствения живот, благочестието и смирението, обявявайки се против всякакви светски развлечения и официална църковна обредност.