френология

гр. “ум” -логия
  1. Учение за съществуването на зависимост между психическите способности на човека и формата на черепа му, създадено от австийския лекар Ф. Й. Гал (1758—1828) и впоследствие научво опровергано.