фоб-, -фобия

гр. “страх”, “плаша”
  1. Съставна част на сложни думи със значение “който се страхува” или “враждебно настроен към някого или нещо”.