философия

гр. “обичам” и “мъдрост”
  1. Наука за най-общите закони на развитието на природата, човешкото общество и мисленето.
  2. Мъдрост, наука, знание.