фаланга

гр. “затворен боен ред, редица”
  1. Община от 1600-1800 души в утопическата система на Ш. Фурие.