феноменология

“явяващо се”
  1. Учение за развитието на съзнанието (у Хегел). Метафизическо и схоластично учение за чистите и неизменно духовни същности.