феномен

“явяващо се”
  1. Явление; съществуващото без оглед на същността, т.е. непосредствената му даденост. В Идеалистическата философия — субективно явление, което съществува само в съзнанието.