-фаг, -фагия

гр. “който изяжда” от “ям”
  1. Втора съставна част на сложни думи със значение “който яде, изяжда”.