Фаетон

гр. “блестя”
  1. мит. Син на Феб и Клемена, който не съумял да управлява конете на сияещата бащина колесница и щял да изгори на Земята.