персонализъм

лат. “личност” -изъм
  1. Теистична тенденция във философията, според която смисълът на земната цивилизация е концентриран в личността и духовните и ценности.