Персей

  1. мит. Гръцки герой, златороден син на Зевс и Даная, който отсякъл главата на горгоната Медуза, освободил красавицата Андромеда и се оженил за нея; на краката си носел крилати сандали, за оръжие му служел сърповиден щит.