пери-

гр. “наоколо, около”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “около, наоколо, от всички страни”.