перцепция

лат. “възприемам”
  1. Сетивно възприятие, отражение на нещата в съзнанието чрез сетивните органи.