педантизъм

  1. Формална, дребнава точност, прекалено залягане за изпълнение на най-малките и незначителни подробности.