пауперизъм

“беден”
  1. Крайна бедност на трудещитесе маси вследствие на капиталистическа експлоатация.