павликянство

собств. апостол Павел
  1. рел. Религиозно движение, възникнало в Армения през VІІ в. и много разпространено в източните провинции на византийската империя през ІХ в., чиито последователи се придържали към дуализма и отричали тайнствата, йерархията и други основни постулати на християнството.