патология

  1. Наука, изучаваща болестните процеси в организма.