пато-

гр. “страдание, болка”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значиение “който се отнася до страдение, заболяване, болест”