патернализъм

лат. “баща” -изъм
  1. книж. Политика на покровителстване в една или друга област, при което се създават отношения на неравноправно партньорство или опека.