патристика

гр. “баща”
  1. рел. Съвкупност от теологическите, философските и социалните християнски мислители (ІІ—VІІІ в.), наричани “отците на църквата”.