пасеизъм

фр. “минало”
  1. книж. Превъзнасяне на миналото в ущърб на настоящето.