парси

  1. Религиозна общност на зороастрийците в Западна Индия, преселили се от Иран през VІІ—Х в. след завоюването на Иран от арабите.