партокрация

партия гр. “сила”
  1. полит. Псевдодемократичен политически строй, при който цялата политическа и законодателна власт, изпълнителните органи и стопанското управление принадлежат и се подчиняват на една партия, която твърди, че се ползва с подкрепата на целия народ.
  2. Тесен кръг партийна бюрокрация, съсредоточила в ръцете си властта както вътре в самата партия, така и в цялата страна.