партия

лат. “част”
  1. Политическа организация, която защитава интересите на някоя класа.
  2. Комунистическата партия — висша форма на класовата организация на пролетариата.
  3. Група лица, които са обединени от общи интереси, възгледи или стремежи.