Парнас

  1. мит. Многовръх планински масив в Средна Гърция, където живеели Аполон и неговите музи.