паралелизъм

гр. “успореден”
  1. Еднаква отдалеченост една от друга на линии и плоскости.
  2. Пълно съвпадане, пълно съответствие, съотношение, успоредност, дублиране.
  3. литер. Еднакво разположение на еднаквите части в две или повече изречения.