парадигма

гр. “пример, образец” от пара- “показвам”
  1. Изходна концептуална схема, методически изследователски модел, господстващ през определен исторически период в научния свят; в това значение терминът е въведен от американския философ и историк Т. Кун