пара-

гр. “извън, около”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “който се намира около”, а също така “който се отклонява от нещо, нарушава нещо”