пантократ

гр. “всемогъщ”
  1. ист. Вседържател — епитет на християнския Бог, на Зевс и на други главни богове.