пантеизъм

пан- и бог
  1. Философско и религиозно учение, което отъждествява Бога с природата като проявление на божеството.
  2. Обожествяване на природата.