пантелизъм

пан - и “воля”
  1. Идеалистическо философско учение, според което волята е същността на душевния живот и основа на света.