панпсихизъм

пан- гр. “душа”
  1. Идеалистически възглед, според който цялата природа притежава живот и психика; философско възпроизвеждане на анимизма.