пандемониум

гр. “всичко, цяло” -демон
  1. мит. Въображаем престолен град в ада — свърталище на всички зли духове.