пан-

гр. “всичко, цяло”
  1. Първа част на сложни думи със значение за обхващане на нещо в цялост.