пан-

“всичко”, “цяло”
  1. В сложни думи означава отношение към всичко или цяло.
pan