палингенеза

гр. “отново” генезис
  1. Учение за непрекъснатото повторение на всичко във Вселената и за прераждането на душата, особено у неоплатониците; метемпсихоза.