паганизъм

лат. “селски”
  1. Езичество, идолопоклоничество.