пацифизъм

лат. “миротворен”
  1. Антивоенно движение против всякакви войни независимо от техния характер или цели; миролюбие, отричане на войната и насилието.