оксиморон

“остроумен” и “глупав”
  1. Стилна фигура, при която се свързват логически изключващи се противоположности.